Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


 • ЈКП Градска топлана Ниш набавку добара, услуга и радова врши у складу са Законом о јавним набавкама уз примену одговарајућих подзаконских аката Министарства финансија РС.

   

  ИНФОРМАЦИЈА ПОНУЂАЧИМА

   

      Понуђачи који преузму конкурсну документацију са сајта ЈКП“Градска топлана“ Ниш (у даљем тексту:Наручилац) , у обавези су да писаним путем обавесте Наручиоца о својој заинтересованости за учествовање у поступку јавне набавке на факс 018/530-413 или мејлом nitop@nitoplana.rs.

          На тај начин ће ући у евиденцију Наручиоца, као потенцијални понуђач и наручилац ће бити у обавези да истима, током трајања рока за преузимање документације и достављање понуда, доставља путем електронске поште, факсом или путем поште на адресу коју је понуђач навео у потврди о преузимању конкурсне документације, све измене и допуне конкурсне документације као и појашњења конкурсне документације, у складу са чланом 63 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012).

       Понуђачи који су преузели конкурсну документацију са сајта и о томе писаним путем обавестили Наручиоца могу, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде у складу са напред наведеном чланом закона. 

         Измене, допуне и појашњења конкурсне документације биће постављена на сајту Топлане истог дана када буду прослеђене свим евидентираним понуђачима.

         У складу са Законом о јавним набавкама, «Службени гласник РС», бр. 68/2015, објављујемо Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке, уз напомену да ће нови пречишћени текст бити објављен одмах након усклађивања са подзаконским актима, који су ступили на снагу 11.10.2015.године.

  План јавних набавки за 2018. годину можете видети овде.

  Измену плана јавних набавки за 2018. годину можете видети овде.

   Јавне набавке у току

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

2.2.43 – Ремонт гасне рампе инсталисане у котларници „Сомборска“

НАБАВКA НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

2.2.45 – Аутоматизација снабдевања система за ХПВ бунарском и градском водом у топлани „Криви вир“

ЈНУм-5/2018 – Поступање са отпадом, Партија 1 – Одвоз отпадног изолационог материјала

Поступање са отпадом, Партија 1 – Одвоз отпадног изолационог материјала – ЈНУм-5/2018

 

Питања и одговори везани за конкурсну документацију: odg1-jnum-5-2018.pdf

Последњи пут измењено 13.04.2018.

ЈНДм-7/2018 – Браварски и пратећи материјал, Партија 2 – Електроде за заваривање

Браварски и пратећи материјал, Партија 2 – Електроде за заваривање – ЈНДм-7/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jndm-7-2018-P2.pdf

ЈНДм-8/2018 – Браварски и пратећи материјал, Партија 3 – Брусни материјал

Браварски и пратећи материјал, Партија 3 – Брусни материјал – ЈНДм-8/2018

 

Одлукa о додели уговора: kd-jndm-8-2018-P3.pdf

ЈНДм-4/2018 – ОПРЕМА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ, П3 – Униформа за службу обезбеђења

ОПРЕМА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ, П3 – Униформа за службу обезбеђења – ЈНДм-4/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jndm-4-2018-P3.pdf

ЈНДм-6/2018 – Индустријска со

Индустријска со – ЈНДм-6/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jndm-6-2018.pdf

ЈНДм-3/2018 – Циркулационе пумпе

Циркулационе пумпе ЈНДм-3/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jndm-3-2018.pdf

ЈНРм-1/2018 – Грађевинско занатски радови, Партија 3 – Грађевинско занатски радови у објектима корисника

Грађевинско занатски радови, Партија 3 – Грађевинско занатски радови у објектима корисника – ЈНРм-1/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jnrm-1-2018-P3.pdf

ЈНДм-5/2018 – Грађевински материјал, Партија 1-Грађевински материјал

Грађевински материјал, Партија 1-Грађевински материјал – ЈНДм-5/2018

 

Одлукa о додели уговора: odl-jndm-5-2018-P1.pdfDeveloped by SMDesign