Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


Понуде


 

Јавно комунално предузеће „Градска топлана“ Ниш , објављује

 

 

 

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ РАДИ ПРОДАЈЕ

РАСХОДОВАНИХ АУТОМОБИЛА

 

  1. Позивају се заинтересована правна и физичка лица која испуњавају услове одређене Упутством за учешће на лицитацији ,  да учествују у  поступку продаје  расходованих аутомобила прикупљањем писаних понуда

 

Спецификација расходованих путничких возила  је саставни део овог позива.

 

        2.Јавна лицитација одржаће се дана 18.10.2017.године са почетком у 12,00 часова у пословној сали ЈКП“Градска топлана“Ниш, ул. Благоја Паровића бр. 3. 

        3. Регистрација учесника врши се у времену од 11,00 до 11,45 часова на дан одржавања лицитације.

        4. Лицитација се врши  у складу са Упутством за учешће на лицитацији. Услови учешћа –Упутство могу се видети на сајту ЈКП“Градска топлана“Ниш -www.nitoplana.rs.

        5.Уз документацију предвиђену  Упутством, Понуђач је обавезан да приликом пријављивања  приложи оригинал или оверени примерак   доказа о уплати депозита (са тачно одређеном позицијом на коју се депозит односи) на рачун ЈКП“Градска топлана“Ниш бр.  160-7356 -27 код Banca Intesa, како је наведено у Упутству,

Овај оглас о јавној лицитацији доступан  је  и на  интернет страници ЈКП“Градска топлана“Ниш  www.nitoplana.co.rs.

         6. Контакт лице по овом позиву је Ненад Јовић струковни инжењер саобраћаја , тел. 064/5943072 e-mail адреса  nenad.jovic@nitoplana.rs или Владимир Митић дипл.ецц тел.064/8817265 e-mail адреса  vladimir.mitic@nitoplana.rs

Уколико не успе прва лицитација, одмах се заказује  друга на дан 25.10.2017.године, трећа на дан 01.11.2017.године у исто време и на истом месту , под истим условима као и прва лицитација.

 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАСХОДОВАНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА ЈАВНУ ПРОДАЈУ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ 


Ред. бр.

Марка

Модел

Региста-рска ознака

Година прои-зводње

Снага мотора

Катего-рија

Исправност

Погонско гориво

Регистровано до / Количина

Почетна цена

Лицита-циони корак

Депозит (по једном возилу


1.

Застава

Југо темпо 1.1

NI 022 OM

2002

40,5 кw

Путничко

Није хаварисано и у возном је стању

Бензин

Одјављено /  1

18.500,00 динара

1500,00 динара

1.850,00 динара2.

Опел

Комбо

NI 036 XĐ

1995

44 кw

Теретно

Није хаварисано није у возном стању

Дизел

Одјављено / 1

25.000,00 динара

2.000,00

2.500,00


динара

динара


 

 


3.

Ренаулт

Рапид ф 40

NI 032 IM

1995

47  кw

Путничко

Није хаварисано и у возном је стању

Дизел

Одјављено /   1

35.000,00 динара

3.000,00 динара

3.500,00 динара 

 

КОМИСИЈА:

Ненад Јовић инжењер саобраћаја, Председник Комисије            

Владимир Митић дипл.ецц, члан Комисије

Ангелина Станојковић дипл.правник, члан Комисије

упутствоDeveloped by SMDesign