Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


Обавештење

 

Обавештавају се корисници топлотне енергије који имају потписан уговор о снабдевању топлотном енергијом за стамбени простор,  да се неће примењивати одредба члана 20 уговора којом је уговорена месна надлежност суда у Нишу.Developed by SMDesign