Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


Одлука ЈКП „Градске топлане“ о закључивању уговора са корисницима у стању социјалне потребе о признању и исплати дугова на рате

Донета је одлука којом се прихвата закључак Градског већа Града Ниша са препоруком да ЈКП Обједињена наплата омогући дужницима у стању социјалне потребе, да закључе уговор о признању дуга и плаћању на рате.

Одлуку можете видети овде:Developed by SMDesign