Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ ГРЕЈАЊА


 

  • решење ГВ 925-18/2016-03 од 01. 08. 2016. и одлуке НО2603/1 и 2603/2 од 11. 04. 2016.

http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/8627.pdf

http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/8628.pdf

http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/8629.pdf

  • решење ГВ 1052-4/2016-03 од 19. 08. 2016. и одлуке НО 3601/1 и 3601/2 од 11. 05. 2016.

http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/8696.pdf

http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/8697.pdf

http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/8698.pdf

  • одлука НО 6679/3 од 16. 09. 2016. и решење ГВ 1643-3/2016-03 од 10. 11. 2016.

http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/8863.pdf

http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/8862.pdf

  • одлука НО 8618/3 од 24. 11. 2016. и решење ГВ 1909-19/2016-03 од 14. 12. 2016.

http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/8967.pdf

http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/8966.pdf

  • одлука НО 8618/2 od 24. 11. 2016. и решење ГВ 1909-20/2016-03 od 14. 12. 2016.

http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/8969.pdf

http://www.eservis.ni.rs/propisi/Docs/8968.pdf

  • одлука  НО о цени 186/1 ОД. 11.01.2017. и одлука  НО о цени 186/2 ОД. 11.01.2017 и решење ГВ 600-11/2017-02 od 09. 05. 2017.

http://www.ni.rs/wp-content/uploads/73-11.pdf

 Developed by SMDesign