Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


Пословни простор


На топловодну мрежу нишке Топлане прикључена су велика, мала и средња предузећа, школе, обданишта, здравствене установе и друге републичке и локалне институције. Тренутно је на систем даљинског грејања Градске топлане Ниш приључено 2.110 пословних објеката, што чини површину од 377.144,07 метара квадратних пословног простора.

Након увођења обрачуна по утрошку корисници пословног простора добили су умањене рачуне за грејање. Некадашњи начин обрачуна топлотне енергије по коме се коефицијент 1,5 односио на пуну цену грејања за пословни простор, замењен је тарифним системом који коефицијент додаје сам она део фиксних трошкова. Ово за последицу има мање рачуне за правна лица и својеврсну олакшицу у циљу доприноса привреди града Ниша.

Од 01. 11. 2012. дуговања за грејање пословног простора, могу се измирити уплатом на текући рачун бр. 105-1623-10 код АИК банке Ниш.

 

online"online" захтев за meрење површине

online"online" захтев за meрење температуре

onlineЗахтев за испуштање воде

Приликом подношења захтева за  обуставу испоруке топлотне енергије потребно је да корисник достави следеће попуњене обрасце:

onlineЗахтев за обуставу испоруке топлотне енергије

onlineОдлука о предузимању радњи на обустави испоруке топлотне енергије на унутрашњој грејној инсталацији

Приликом подношења захтева за  раскид уговора о снабдевању топлотном енергијом потребно је да корисник достави попуњен образац захтева држећи се упутства које се овде такође налази:

onlineЗахтев за раскид уговора о снабдевању топлотном енергијом

onlineУпутство за прибављање доказа о испуњењу доказа 

Обрасци су сачињени у сарадњи са Секретаријатом за комуналне делатности и Секретаријатом за планирање и изградњу и у складу су са новом Одлуком Сл. лист града Ниша 39/2017 које можете наћи овде.

Последњи пут измењено 19.05.2017.Developed by SMDesign