Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


Иницијатива скупштина станара


Поводом иницијативе групе скупштина станара, корисника даљинског грејања и у покушају изналажења најбољег решења за истакнуте проблеме, предузете су одређене мере у координацији са надлежном Управом и предстанвицима локалне самоуправе.

-          Закључци са састанка скупштина станара и представника Града

-          Одговор Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај

-          Одговор ТопланеDeveloped by SMDesign