Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


Обустава испоруке топлотне енергије/Раскид уговора


 

Приликом подношења захтева за  обуставу испоруке топлотне енергије потребно је да корисник достави следеће попуњене обрасце:

onlineЗахтев за обуставу испоруке топлотне енергије

onlineОдлука о предузимању радњи на обустави испоруке топлотне енергије на унутрашњој грејној инсталацији

onlineУпутство за утврђивање припадајућег дела заједничке потрошње

Приликом подношења захтева за  раскид уговора о снабдевању топлотном енергијом потребно је да корисник достави попуњен образац захтева држећи се упутства које се овде такође налази:

onlineЗахтев за раскид уговора о снабдевању топлотном енергијом

onlineУпутство за прибављање доказа о испуњењу доказа

Обрасци су сачињени у сарадњи са Секретаријатом за комуналне делатности и Секретаријатом за планирање и изградњу и у складу су са новом Одлуком Сл. лист града Ниша 39/2017 које можете наћи овде.

Последњи пут измењено 04.06.2018.

 
Developed by SMDesign