Javno komunalno preduzeće
GRADSKA TOPLANA NIŠ


PRODAJA TERMOTEHNIČKE OPREME U POSTUPKU JAVNOG NADMETANјA- LICITACIJE

Dodatni uslovi koje ponuđač mora da ispuni da bi učestvovao u postupku javnog nadmetanja –licitacije za prodaju termotehničke opreme JKP“gradska toplana“NišDeveloped by SMDesign