Јавно комунално предузеће
ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ


Умањење рачуна због прекида у испоруци топлотне енергије

Због прекида у испоруци топлотне енергије, свим корисницима којима се топлотна енергија испоручује преко подстаница датих у табели, у периоду од 07.11.-09.11.2018. године, одобрено је умањење фиксног дела рачуна у износу од 10%.

 

 

ШИФРА ПОДСТАНИЦЕ 

АДРЕСА ПОДСТАНИЦЕ

бр.

ул.

260101

Нова Железничка колонија

001

00

260102

Нова Железничка колонија

003

00

260103

Нова Железничка колонија

010

00

260104

Нова Железничка колонија

012

00

265001

Станоја Бунушевца

020

00

265002

Станоја Бунушевца

014

00

265003

Станоја Бунушевца

005

00

265004

Станоја Бунушевца

019

265006

Станоја Бунушевца

047

00

265007

Станоја Бунушевца

012

00

265009

Станоја Бунушевца

011

Г0

265011

Станоја Бунушевца

001

00

265014

Станоја Бунушевца

117

00

265015

Станоја Бунушевца

033

00

265016

Станоја Бунушевца

000

ББ

265017

Станоја Бунушевца

006

266001

Петра Сератлића

015

00

266002

Петра Сератлића

001

00

266502

Његошева

015

00

266801

Таковска

016

00

266803

Таковска

014

00

266804

Таковска

010

00

266805

Таковска

021

00

266806

Таковска

022

00

266807

Таковска

017

00

266808

Таковска

009

266809

Таковска

011

00

267001

Расадник

013

00

267002

Расадник

012

00

267003

Расадник

019

00

267004

Милана Ракића

002

00

267005

Милана Ракића

006

00

267006

Милана Ракића

004

00

267007

Расадник

020

02

267008

Расадник

015

00

267009

Расадник

014

00

267010

Станоја Бунушевца

012

А0

267011

Расадник

009

00

267012

Расадник

0бб

00

267501

Старца Вујадина

008

А

267502

Старца Вујадина

054

А0

267801

Железничка колонија

002

00

267802

Железничка колонија

001

00

267803

Милана Ракића

001

00

267804

Железничка колонија

005

00

267806

Милана Ракића

005

00

267807

Милана Ракића

003

00

267808

Железничка колонија

004

00

267809

Железничка колонија

006

00

267810

Старца Вујадина

009

00

267811

Старца Вујадина

011

00

267812

Железничка колонија

003

00

267813

Божидарчева

020

А0

267814

Божидарчева

022

а0

267815

Божидарчева

026

00

268001

Божидарчева

030

00

268002

Божидарчева

024

00

268005

Божидарчева

022

00

268006

Божидарчева

008

269006

Епископска

076

00

269007

Епископска

080

00

269008

Епископска

084

00

269009

Епископска

069

00

270001

Мокрањћева

002

00

270002

Мокрањћева

0бб

00

270501

Словенска

025

00

271001

Радничка

002

00

272001

Браће Игњатовић

021

00

299701

Чачанска

008

00

299702

Чачанска

003

00

299703

Чачанска

002

00

299705

Чачанска

003

299706

Чачанска

011

00Developed by SMDesign